هوشمندی در کشاورزی و دامپروری

هوشمندی در کشاورزی و دامپروری

کشاورزی هوشمند مجموعه اقدامات لازم جهت تقويت زيرساختهاي کشاورزی جهت تبديل و توسعه سيستم‌هاي کشاورزی سنتی به رويکردهای هوشمند است تا از توسعه و تأمين مواد غذايي مورد نياز در شرايط آب و هوايی مختلف اطمينان حاصل شود. راهکار کشاورزی هوشمند نبکا، به کمک سنسورهای هوشمند و یکپارچه، اطلاعات تحلیلی از کیفیت خاک ارائه می‌دهند و سیستم آبیاری به طور خودکار بر اساس اطلاعات سنسورها شروع به کار می‌نمایند. در حوزه دامپروری، محصولات ما، امکان مانیتورینگ محیط نگهداری دام و ردیابی موقعیت و وضعیت سلامتی دام را فراهم می‌کنند.

با استفاده از اینترنت اشیا، اپلیکیشن‌های کشاورزی هوشمند به صورت 24 ساعته بر خاک، محصولات و شرایط جوی نظارت می‌کنند و میزان مصرف انرژی و فعالیت‌های انجام شده را ثبت می‌کنند. سنسورهای هوشمند و یکپارچه اطلاعات تحلیلی از کیفیت خاک ارائه می‌دهند و هر لحظه از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار هستند و سیستم آبیاری به طور خودکار بر اساس اطلاعات سنسورها شروع به کار می‌نمایند. در کشاورزی و نگهداشت هوشمند فضای سبز، بهینه سازی فرآیندها و استفاده موثر از منابع و بهره برداری کارا از زمین های فضای سبز و پارک‌های موجود مدنظر است که IoT می‌تواند به این اهداف جامه ی عمل بپوشاند. اینترنت اشیا علاوه بر کنترل مصرف آب، قادر خواهد بود تا کیفیت خاک را پایش کند. برای کشاورزان، اینترنت اشیا در حوزه کشت در خاک و افزایش دام، با استفاده از سنسورهای مقرون به صرفه، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای را ارائه می‌دهد.

نگهداری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) در مقایسه با سایر روش‌ها، بسیار کارآمد است. در این سیستم، یک سامانه مرکزی برای نظارت بر گیاهان با کمک سنسورهای مختلف و هوشمندسازی سیستم آبیاری تعبیه شده است که شرایط را برای مدیریت زمین‌های کشاورزی و فضای سبز به صورت خودکار فراهم می کند. با استفاده از IoT، اپلیکیشن های کشاورزی هوشمند به صورت دائم بر خاک، محصولات و شرایط جوی نظارت می‌کنند و میزان مصرف انرژی و فعالیت‌های انجام شده را ثبت می‌کنند. سنسورهای هوشمند و یکپارچه، اطلاعات تحلیلی از کیفیت خاک ارائه می‌دهند و سیستم آبیاری به طور خودکار بر اساس اطلاعات سنسورها شروع به کار می نمایند. خروجی پیاده‌سازی سیستم هوشمند کشاورزی نبکا، کاهش مصرف محسوس منابع آبی و منابع انسانی همراه با افزایش بازدهی زمین و کیفیت محصولات کشاورزی است.

در حوزه دامپروری و نگهداری از دام ، سنسورهای توسعه داده شده نبکا، می تواند امکان نظارت کامل بر محیط نگهداری دام از نظر دما، رطوبت، گاز های خطرناک و همچنین کنترل سیستم تهویه، سیستم گرمایشی، سیستم غذا دهی (در صورت مکانیزه بودن)، سیستم نور دهی و ... را فراهم آورد و با استفاده از تجهیزاتی که بر روی بدن دام نصب می‌شود، موقعیت آن و شرایط فیزیکی دام ردیابی و ثبت شود.

  •  کنترل آبیاری و مانیتورینگ محیط
  • کنترل و نظارت بر رطوبت، PH و کیفیت خاک
  • قابلیت کنترل از طریق سیستم مرکزی و گوشی‌های هوشمند 
  • سیستم هشداردهی
  • یکپارچگی با سایر سیستم‌ها
  • مبتنی بر وب و اپلیکیشن

سیستم های فوق به در صورتی که در فضاهایی با وسعت زیاد پیاده سازی شمو معمولا بر پایه پروتکل ارتباطی LoRa طراحی و اجرا می شوند. در صورتی که فضای مورد نیاز برای اجرای پروژه از نظر مساحت، بزرگ نباشد، پروتکل Wi-Fi باه هزینه و زمان کوتاهتر برای اجرای پروژه قابل استفاده است.

نمونه‌ای از پروژه‌های انجام شده:

سنسورهای آبیاری هوشمند

       

 

 

        

تصاویر داشبورد مدیریتی


راهکارهای نبکا: