e.png

اقتصاد هوشمند

با توسعه زیرساخت های اینترنت و کاربرد فراگیر گوشی های هوشمند و همچنین ظهور حوزه های جدید مانند اینترنت اشیا، پتانسیل های جدیدی در اقتصاد کشورها ایجاد شده است. از جمله:

  • گردشگری: کاربرد واقعیت مجازی در گردشگری جهت برگزاری تورهای مجازی به مناطق مختلف دنیا و راهنمای گردشگر با استفاده از واقعیت افزوده در دستگاههای هوشمند.
  • حمل و نقل در اقتصاد: بهره گیری از فرصت های جدید حوزه حمل و نقل و مدلهای اشتراکی جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد.
  • خرده فروشی: شامل بهره گیری از اینترنت اشیا، سنسورها و دوربین ها و سایر تکنولوژیهای جدید مانند واقعیت افزوده در فروشگاه ها.
  • تولید: ادغام امکانات تولیدی با ابنترنت اشیا، کاربرد سنسورها در تجهیزات، پردازش اطلاعات تولید و فروش جهت کارامدسازی هرچه بیشتر فرایندهای تولید.
  • کسب و کارهای مبتنی بر وب و موبایل: بهره گیری از پتانسیل گوشیهای هوشمند و اینترنت جهت ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به منظور دسترسی بهتر به اطلاعات و خدمات و همچنین اشتغال زایی کم هزینه.
  • کشاورزی: استفاده از اینترنت اشیا و سنسورهای هوشمند در کشاورزی در بخشهای مختلفی چون آبیاری، کاشت، برداشت و نظارت بر خاک و رشد محصولات با هدف بهینهسازی مصرف منابع و تولید بیشتر و با کیفیتتر محصولات کشاورزی.

دیگر خدمات و حیطه فعالیت ما:

با راهکارهای هوشمند نبکا آشنا شوید