sec.jpg

اینترنت اشیا و امنیت

امنیت در ابعاد مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی از پارامترهای حیاتی در هر کشور است. برخی از حوزه های امنیت عبارتند از: 

  • امنیت سایبری: شامل محافظت از دادههای شخصی و سازمانی و حفظ حریم شخصی افراد در برابر حملات سایبری. 
  • مدیریت خرابی و بازیابی: اقدامات مربوط به پایداری شبکه های نگهداری اطلاعات و بازیابی مراکز داده در کوتاهترین زمان.
  • دوربین های مدار بسته: شامل جمع آوری و ذخیره اطلاعات تا پردازش تصویری، تتشخیص اشیا و تصمیم گیری در لحظه. 
  • زیرساخت های حیاتی: امنیت زیرساخت های حیاتی فیزیکی مانند شبکههای برق و آب، مدیریت زباله، حمل و نقل و یا ICT و همچنین امنیت زیرساخت های اجتماعی- اقتصادی مانند بانکها، بیمارستانها، مدارس و ادارات دولتی.

دیگر خدمات و حیطه فعالیت ما:

با راهکارهای هوشمند نبکا آشنا شوید